Pólitica de privacitat

 

Responsable del Tractament

 

L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:

MÍNIMA INVASIÓ DE CATALUNYA, SLP
NIF: B67010819
Domicili: C/ Unió, 63 -08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Direcció de correu electrònic: clinica@mauricibatallaveterinaris.cat
Web: mauricibatallaveterinaris.cat
Telèfon: 931 94 55 49
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 45950 Foli 143 Full B 503929 inscripció 1

A MÍNIMA INVASIÓ DE CATALUNYA, SLP, reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que navegue o faciliten les seves a través dels diferents formularis situats en la web.

 

Dades Personals

 

Una dada personal és la informació que l’identifica o el fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a tal efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció postal, població, etc., així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la configuració establerta pel mateix usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 26 d’abril i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

 

Finalitat, duració i legitimació del tractament

 

Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:
Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través del formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Enviar butlletins i newletters sobre el serveis que ofereix MÍNIMA INVASIÓ DE CATALUNYA, SLP. Sota el consentiment de l’usuari recollim i tractem les seves dades personals per poder enviar-li informació sobre els nostres serveis.

Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les seves dades serà el consentiment que atorga l’usuari al seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans de subscriure’s a la newsletter en el formulari habilitat a tal efecte a la web. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legítimació per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats és el consentiment que ens atorga per a això. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Gestionar l’enviament d’enquestes de satisfacció sobre els serveis sol·licitats per millorar dia a dia l’experiència dels nostres clients. Les dades de caràcter personal es suprimiran una vegada hagi conclòs l’enquesta així com el temps raonable per a realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable.

El tractament de les seves dades es basarà en l’interès legítim per millorar la qualitat del servei quan l’usuari hagi contractat els serveis del Responsable. En cas no existir tal relació contractual, el tractament de dades es basarà en el consentiment de l’usuari recollit en la normativa actual vigent. Així mateix, en cas de retirar el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

 

Cessió o comunicació de dades personals

 

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers, tret que existeixi alguna obligació legal o aquelles empreses vinculades al Responsable que actuïn com Encarregats del tractament.

 

Transferències internacionals

 

A MÍNIMA INVASIÓ DE CATALUNYA, SLP tractem les seves dades dins l’Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.
Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis que facin tractaments fora de l’Espai Econòmic Europeu o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens asseguraríem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les seves dades mitjançant decisions d’adequació, clàusules tipus, normes corporatives vinculants, excepcions o qualsevol altre instrument aprovat per l’autoritat de control que ofereixi les garanties adequades per a la realització de la transferència internacional de dades.

Així mateix, informem que per a l’enviament de newsletters o butlletins informatius, el RESPONSABLE podrà utilitzar els serveis de Mailchimp els servidors dels quals es troben als EUA. No obstant això aquest prestador, disposa de clàusules contractuals tipus, de conformitat amb l’Article 46 del RGPD que legitimen la transferència internacional de dades personals.

 

Actualització de dades

 

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

 

Dades de Tercers

 

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a MÍNIMA INVASIÓ DE CATALUNYA, SLP, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

 

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

 

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests camps o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

 

Drets dels interessats

 

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les
dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves
dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres C/ Unió, 63 – 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o en el correu electrònic clinica@mauricibatallaveterinaris.cat.

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control a
www.aepd.es.

 

Tractament de dades de Menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a MÍNIMA INVASIÓ DE CATALUNYA, SLP per a bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

 

Tractament de Cookies

 

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web.

Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuario del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

CatalanEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish